Privacybeleid

Actlive bvba

Multidiciplinair sport – en gezondheidscentrum.
Tennisstraat 86, 3582 Beringen
Ondernemingsnummer/Btw: BE0864 460 436
Tel. +32 (0)11 43 44 67

Actlive KINE bvba

Tennisstraat 86, 3582 Beringen
Ondernemingsnummer/Btw: BE 0835 8011 488
Tel. +32 (0)11 43 44 67

Activelive bvba

Tennisstraat 86, 3582 Beringen
Ondernemingsnummer/Btw: BE0835 744 476
Tel. +32 (0)11 43 44 67

Toezichthoudende autoriteit:
Provinciale geneeskundige commissie, Voortstraat 53, 3500 Hasselt

Privacybeleid
U kunt de website Actlive.be vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert via het contactformulier worden uw persoonsgegevens gevraagd.
Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
Uw persoonsgegevens die u aan Actlive.be heeft doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is Actlive.be.
Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie.

Doel van de verwerking
De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan Actlive bvba, Tennisstraat 86, 3582 Beringen.

Toelating voor de verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Actlive bvba de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Actlive bvba aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Actlive bvba, Tennisstraat 86, 3582 Beringen op het nummer +32 (0)11 43 44 67 of via e-mail naar info@actlive.be

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Actlive bvba maakt gebruik van volgende cookies:

  1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

  1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

  1. Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

  1. Embedded content

Ter ondersteuning van onze activiteiten wijst onze site soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden wij u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Actlive bvba geen controle. Actlive bvba is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.
De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal
De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Actlive bvba. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Actlive bvba.
Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan Actlive bvba.

Meer vragen?
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Actlive bvba, Tennisstraat 86, 3582 Beringen op het nummer+32 (0)11 43 44 67 of via e-mail naar info@actlive.be. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.